Thứ Ba, 18/06/2019 | 20:51

Quan chức Tuần duyên Mỹ cho rằng việc chuyển giao tàu tuần tra và đào tạo thủy thủ cho Cảnh sát biển Việt Nam chứng tỏ cam kết mạnh mẽ của Mỹ.
Tuần duyên Mỹ cam kết hợp tác lâu dài, mạnh mẽ với Việt Nam
Quan chức Tuần duyên Mỹ cho rằng việc chuyển giao tàu tuần tra và đào tạo thủy thủ cho Cảnh...