Thứ Ba, 20/08/2019 | 03:24

Việc Trung Quốc đưa tàu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ ngày 3/7 - 3/8/2019 là hành động xâm lược. Ngày 13/8, Trung Quốc tiếp tục đưa tàu xâm phạm vùng...
Trở lại xâm phạm thềm lục địa Việt Nam, nhà cầm quyền Trung Quốc...
Việc Trung Quốc đưa tàu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ ngày 3/7 - 3/8/2019 là...