Thứ Bảy, 15/12/2018 | 22:42

Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị Philippines và Trung Quốc tiến hành hoạt động hợp tác dầu khí ở Biển Đông theo đúng quy định của UNCLOS.
Việt Nam yêu cầu Philippines, Trung Quốc tuân thủ luật quốc tế khi hợp...
Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị Philippines và Trung Quốc tiến hành hoạt động hợp tác dầu khí ở...