Thứ Ba, 18/06/2019 | 20:45

Tổng thống Mỹ muốn thực hiện các biện pháp quyết liệt để trục xuất nhanh chóng những người nhập cư trái phép vào nước này.
Trump tuyên bố sắp trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp
Tổng thống Mỹ muốn thực hiện các biện pháp quyết liệt để trục xuất nhanh chóng những người nhập cư...