Thứ Bảy, 15/12/2018 | 22:40

Sau khi Trung Quốc bắt cựu nhân viên ngoại giao Canada, họ tiếp tục thẩm vấn một người khác và hiện chưa rõ tung tích của ông này.
Thêm một người Canada bị Trung Quốc thẩm vấn
Sau khi Trung Quốc bắt cựu nhân viên ngoại giao Canada, họ tiếp tục thẩm vấn một người khác và...