Thứ Năm, 21/02/2019 | 04:45

Tổng thống Mỹ muốn ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để ngăn chặn khủng hoảng an ninh và nhân đạo tại khu vực biên giới.
Trump sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây tường biên...
Tổng thống Mỹ muốn ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để ngăn chặn khủng hoảng an ninh và...