Thứ Tư, 17/10/2018 | 12:17

Việc đưa tàu chiến tới Biển Đông và tăng cường sức mạnh quân sự của Nhật dường như xuất phát từ nỗi lo ngại ngày càng lớn với Trung Quốc.
Động lực thúc đẩy Nhật tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông
Việc đưa tàu chiến tới Biển Đông và tăng cường sức mạnh quân sự của Nhật dường như xuất phát...